Ενημέρωση για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων

Η τήρηση του συστήματος αυτοελέγχου HACCP, είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών!
29 Ιανουαρίου 2014

Σε αυτό το άρθρο έχουμε συλλέξει και παρουσιάζουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωρίζουν οι επαγγελματίες των τροφίμων και ποτών, προκειμένου να είναι ενήμεροι σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για την ασφάλεια των τροφίμων και το σύστημα αυτοελέγχου (HACCP).

Κατ’ αρχήν πρέπει να διαχωρίσουμε δύο βασικές έννοιες, την Εφαρμογή του συστήματος HACCP και την Πιστοποίηση κατά συστήματος HACCP.
Πολλοί επαγγελματίες πιστεύουν λανθασμένα ότι αυτά τα δύο θέματα ταυτίζονται. Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Είναι δύο διαφορετικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (υπ. αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξη) αλλά και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους (πχ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14-01-2013 του Υπουργείου Υγείας) οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οφείλουν να θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάση των αρχών HACCP.

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις όπου απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP είναι οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II
Αποθήκευση - Διανομείς & Μεταφορείς
α) Διανομείς - Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.
Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας − Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.
β) Μεταφορείς − Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
γ) Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων και ποτών.
Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο.
Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
Επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου
Επιχειρήσεις λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
Οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης & χώροι αναψυχής
Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής:
- οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων
- τα αρτοποιεία
- οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής.

Ένα στοιχείο το οποίο παρεξηγείται είναι το ότι «δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή της μελέτης (HACCP) ως δικαιολογητικού για την αδειοδότηση. Όμως κατά τον έλεγχο της γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία θα ελέγχεται η συμμόρφωση στις αρχές του HACCP, η τήρηση των προαπαιτούμενων και τα αρχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί ούτως ή άλλως η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP.»

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στην εφαρμογή του Συστήματος Αυτοελέγχου. Όπως γίνεται αντιληπτό, η Πιστοποίηση του συστήματος είναι απόλυτα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και αποτελεί ΜΟΝΟ την καλή μαρτυρία ότι η επιχείρηση εφαρμόζει όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ηλίας Παπαγεωργίου
Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκπόνηση ειδικής μελέτης H.A.C.C.P. ή τη διεξαγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος όπως ISO 22000, IFS, BRC, BRC IoP , κλπ, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα προγραμματισμένα σεμινάρια του e-haccp, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο e-haccp.org
Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις τροφίμων που μας έδωσαν την άδεια να φωτογραφήσουμε τον επαγγελματικό τους χώρο!

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Καρυοφύλλης Απόστολος Χ.
Φυλής 50, Καματερό, 13451
Τηλέφωνο: 210.2322572

Cafe - Bar - Bistro
Cafe εννέα - Μπόνης Ευάγγελος
Πλατεία Αγίου Τρύφωνα, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.3033980 & 6940.290.077 
   
Το Σερραϊκόν

Παραδοσιακή Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 222, Αγ. Δημήτριος, 17341
Τηλέφωνο: 210.9322100
E-mail: serraikon@mpougatses.gr

Green Garden

Οπωροπωλείο
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 9, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.6032252