Ενημέρωση για την Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Υποχρέωση & Αναγκαιότητα
24 Ιανουαρίου 2014

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (178/2002 και τις συμπληρωματικές της) οι επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν σύστημα ή μέθοδο ιχνηλασιμότητας.


ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο κανονισμός δίνει και τον ορισμό της ιχνηλασιμότητας τροφίμων και ζωοτροφών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, «Ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα ιχνηλάτησης (the ability to trace) και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους».


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο παραπάνω κανονισμός, στο άρθρο 18 δίνει αναλυτικά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων:

 • Οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες να γνωρίζουν από πού προμηθεύονται και σε ποιους προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Ισχύει η αρχή –1 / +1 ή one back /one forward, με άλλα λόγια επιβάλλεται η τήρηση στοιχείων για τον άμεσο προμηθευτή και τον άμεσο πελάτη.


 • Η υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα καλύπτει τα συστατικά τροφίμων, τα πρόσθετα τις αρωματικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας. Επίσης για τις παραγωγικές μονάδες συστήνεται να κρατούν και στοιχεία του εξοπλισμού (εάν υφίστανται διαφορετικές γραμμές παραγωγής για το ίδιο προϊόν) καθώς επίσης και του εμπλεκόμενου προσωπικού.
 • Η υποχρέωση καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με: πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση, βιομηχανική παραγωγή ή επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διάθεση τροφίμων.
 • Στο είδος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται και να φυλάσσονται περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
  • Η επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή (ή πελάτη),
  • Η φύση των προϊόντων που διακινήθηκαν καθώς και η ημερομηνία της διακίνησης.
  • Συστήνεται να διατηρούνται επιπλέον και οι πληροφορίες που αφορούν την ποσότητα των προϊόντων και τους αριθμούς παρτίδας των προϊόντων, καθώς επίσης και επιπλέον στοιχεία που θα καθορίζει η κάθε επιχείρηση ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και το διαχειριστικό της σύστημα.
 • Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να φυλάσσονται οι πληροφορίες καθορίστηκε στα 5 χρόνια, με εξαίρεση τα προϊόντα που έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 5 ετών (διατήρηση για χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο ζωής και 6 μήνες επιπλέον) ή τα προϊόντα που φθάνουν στον τελικό καταναλωτή με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών ή χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία (διατήρηση για χρονικό διάστημα έως και έξι μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής ή παράδοσης).

Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η απαίτηση αυτή καλύπτεται από τα υποχρεωτικά αρχεία προμηθευτών και παρακολούθησης της παραγωγής (για τις παραγωγικές μονάδες), τα οποία ΠΡΕΠΕΙ να είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση ανά πάσα στιγμή.


ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Πέρα από τη νομική υποχρέωση, η διατήρηση της ιχνηλασιμότητας προσδίδει στην επιχείρηση αξιοπιστία (απέναντι στους πελάτες της) σε κάθε περίπτωση όπου παρατηρούνται και ποιοτικές αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποιότητα. Έτσι μετά από ένα παράπονο πελάτη, το οποίο μπορεί να μην σχετίζεται με την ασφάλεια τους προϊόντος αλλά με οποιαδήποτε «μη κανονικότητα», μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ικανοποίησή του εάν υπάρχει η δυνατότητα έρευνας ή σε απώλεια και περεταίρω ζημία εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης της αιτίας του προβλήματος.

Ηλίας Παπαγεωργίου
Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκπόνηση ειδικής μελέτης H.A.C.C.P. ή τη διεξαγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος όπως ISO 22000, IFS, BRC, BRC IoP , κλπ, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα προγραμματισμένα σεμινάρια του e-haccp, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο e-haccp.org
Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις τροφίμων που μας έδωσαν την άδεια να φωτογραφήσουμε τον επαγγελματικό τους χώρο!

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Καρυοφύλλης Απόστολος Χ.
Φυλής 50, Καματερό, 13451
Τηλέφωνο: 210.2322572

Cafe - Bar - Bistro
Cafe εννέα - Μπόνης Ευάγγελος
Πλατεία Αγίου Τρύφωνα, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.3033980 & 6940.290.077 
   
Το Σερραϊκόν

Παραδοσιακή Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 222, Αγ. Δημήτριος, 17341
Τηλέφωνο: 210.9322100
E-mail: serraikon@mpougatses.gr

Green Garden

Οπωροπωλείο
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 9, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.6032252