Φάκελος HACCP / 05. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη με αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/ ΦΕΚ 2718/ Β/ 08-10-2012
Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται, τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, τα οποία υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει.

Καταστήματα άρθρου 50
Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου
Επιχειρήσεις περάτωσης έψησης

Αν δραστηριοποιείστε στην κατηγορία αυτή, δείτε παρακάτω τα θέματα που περιέχει ο φάκελος που προορίζεται για την επιχείρησή σας.

Παραδοτέα περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ HACCP μέσω του e-HACCP

ΜΕΡΟΣ Α'
 • HACCP Manual - Βασικές Αρχές & Δομή του Συστήματος HACCP
 • Πολιτική Ασφαλείας Τροφίμων
Το Μέρος Α' περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα:
01. Εγχειρίδιο HACCP - Βασικές αρχές και δομή του συστήματος.
02. Πολιτική Ασφάλειας τροφίμων (για ανάρτηση στο κατάστημα)
03. Ανάλυση κινδύνων & Προσδιορισμός Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (CCPs)
04. Προδιαγραφές υλικών και τελικών προϊόντων (για παραγωγικές επιχειρήσεις)
05. Διαγράμματα Ροής
ΜΕΡΟΣ Β'
 • Διαδικασίες Εφαρμογής & Ελέγχου Συστήματος HACCP
 • Οδηγίες Εφαρμογής / Καλής Πρακτικής
Διαδικασίες Εφαρμογής & Ελέγχου Συστήματος HACCP
01. SDAT-D1 Έλεγχος εγγράφων
02. SDAT-D2 Εκπαίδευση προσωπικού
03. SDAT-D3 Ιχνηλασιμότητα
04. SDAT-D4 Διαχείριση οργάνων μέτρησης
05. SDAT-D5 Εσωτερική επιθεώρηση
06. SDAT-D6 Έλεγχος ακατάλληλων
07. SDAT-D7 Ανάκληση
Οδηγίες Εφαρμογής / Καλής Πρακτικής
01. SDAT-O00 Ορολογία
02. SDAT-O01 Υγιεινή προσωπικού
03. SDAT-O02 Υγιεινή χώρων
04. SDAT-O2.1 Υγιεινή χώρων εστίασης - εξοπλισμού
05. SDAT-O03 Χρήση παλετών
06. SDAT-O04 Οδηγίες εκτέλεσης εργασιών
07. SDAT-O05 Φόρτωση & μεταφορά
08. SDAT-O06 Έλεγχοι παραλαμβανομένων
09. SDAT-O6.1 Πλάνο ελέγχων τροφίμων - ποτών
10. SDAT-O6.2 Πίνακας συνθηκών αποθήκευσης
11. SDAT-O6.3 Ορθή πρακτική αποθήκευσης προϊόντων
12. SDAT-O07 Γενικές οδηγίες καλής πρακτικής
13. SDAT-O08 Οδηγίες καταγραφής θερμοκρασιών
14. SDAT-O8.1 Θερμοκρασίες παραλαβής - κατεργασίας - σερβιρίσματος
15. SDAT-O8.2 Αναρτημένη οδηγία - Θερμοκρασίες παραλαβής κατεργασίας σερβιρίσματος
16. SDAT-O09 Οδηγίες για αλλεργιογόνα
17. SDAT-O10 Νερό - Πάγος
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 • Έντυπα (Φόρμες) για συμπλήρωση
 • Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων
Έντυπα (Φόρμες) για συμπλήρωση
01. SDAT-E00a Κατάλογος εγγράφων (προαιρετικό)
02. SDAT-E01 Επιθεώρηση Υγιεινής
03. SDAT-E02 Πρόγραμμα καθαρισμού
04. SDAT-E03 Εβδομαδιαίος πίνακας παρακολούθησης προγράμματος καθαρισμού
05. SDAT-E04a Πρόγραμμα εκπαίδευσης
06. SDAT-E04 Καρτέλα εκπαίδευσης
07. SDAT-E05 Βιβλιάρια υγείας προσωπικού
08. SDAT-E06 Δελτίο συντήρησης
09. SDAT-E07 Δελτίο ελέγχου καθαριστικών
10. SDAT-E08 Μηνιαίος πίνακας παρακολούθησης & συντήρης εντομοπαγίδων
11. SDAT-E09 Δελτίο ελέγχου εισερχομένων
12. SDAT-E10 Δελτίο ημερήσια ανάλωσης & παραγωγής
13. SDAT-E11 Δειγματοληψία
14. SDAT-E12 Επικύρωση αποτελεσμάτων καθαρισμού & απολύμανσης
15. SDAT-E13 Μηνιαίο φύλλο παρακολούθησης θερμοκρασίας ψυγείων
16. SDAT-E13a Μηνιαίο φύλλο παρακολούθησης θερμοκρασίας θερμοθαλάμου
17. SDAT-E13b Μηνιαίο φύλλο παρακολούθησης θερμοκρασίας χώρων
18. SDAT-E13c Μηνιαίο φύλλο παρακολούθησης θερμοκρασίας μεταφορικών μέσων
19. SDAT-E14 Δελτίο προτύπου οργάνου
20. SDAT-E15 Συνταγολόγιο
21. SDAT-E16 Ημερήσιο πρόγραμμα παραγωγής
22. SDAT-E17 Δελτίο παραγγελίας λιανικής
23. SDAT-E18 Δελτίο παραγγελίας χονδρικής
24. SDAT-E19 Δελτίο παραγγελίας & ελέγχου προμηθειών
25. SDAT-E20 Δελτίο αγοράς
26. SDAT-E21 Ημερολόγιο ανακύκλωσης ελαίων
27. SDAT-E22 Προδιαγραφές τελικού προϊόντος (προτότυπο)
28. SDAT-E26 Παρακολούθηση θαλάμων ωρίμανσης
29. SDAT-E27 Δελτίο παραγωγής παρτίδας παγωτού
30. SDAT-E28 Αντιδείγματα
31. SDAT-E29 Έλεγχος σημείων εντοπισμού και δεύσμευσης ξένων σωμάτων
32. SDAT-E30 Δελτίο παρακολούθησης παραγωγής & διάθεσης αυγών
33. SDAT-E31 Πρόγραμμα εμβολιασμών
34. SDAT-E32 Μητρώο σμήνους
35. SDAT-E33 Πρόγραμμα δειγματοληψίας
36. SDAT-E34 Εβδομαδιαίο δελτίο παρακολούθησης πτηνοτροφείου
37. SDAT-E35 Δελτίο παραγωγής συσκευασίας
38. SDAT-E36 Φύλλο ελέγχου θερμικής επεξεργασίας
39. SDAT-E37 Φύλλο Εμφιάλωσης - Τυποποίησης
40. SDAT-E38 Μητρώο Δεξαμενής
ΜΕΡΟΣ Δ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
 • Πινακίδες σήμανσης (Υποδείγματα)
Πινακίδες σήμανσης (Υποδείγματα)
01. SDAT-D01 Επιμόλυνση
02. SDAT-D02 Προς ανακύκλωση
03. SDAT-D03 Προς επιστροφή
04. SDAT-D04 Προς καταστροφή
05. SDAT-D05 Καθάρισμα μηχανής
06. SDAT-D06 Καθαρισμός - Απολύμανση
07. SDAT-D07 Κανόνες Υγιεινής
08. SDAT-D08 Κλειστή πόρτα - Φόρτωση
09. SDAT-D09 Κλειστή πόρτα - Παραλαβή
10. SDAT-D10 Πλύσιμο χεριών
11. SDAT-D11 Ατομική υγιεινή 01
12. SDAT-D12 Ατομική υγιεινή 02
13. SDAT-D13 Ανδρών - Γυναικών
14. SDAT-D14 Απαγορεύεται το κάπνισμα
15. SDAT-D15 Πλύσιμο χεριών
Οι επαγγελματίες των τροφίμων και ποτών εκτός από το φάκελο για την εφαρμογή του συστήματος HACCP, απαιτείται να προμηθευθούν και να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου Οδηγού Υγιεινής (και εκπαίδευσης) του επαγγέλματος τους, εφόσον αυτός έχει εκδοθεί.
ΔΩΡΕΑΝ 2ωρο σεμινάριο
Με την αγορά του φακέλου HACCP
θα ενημερωθείτε για τη συμπλήρωση των εντύπων & την ανάλυση του σκοπού τον οποίο εξυπηρετούν
 • Με τηλεδιάσκεψη από το χώρο σας
 • Όσες φορές κρίνετε απαραίτητο
 • Υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας

Κόστος Φακέλου

 • Παραλαβή ψηφιακού υλικού μέσω διαδικτύου από 90.00 € έως 310.00 € ανάλογα με την πολυπλοκότητα της μελέτης. Το κόστος για τις Ειδικές Μελέτες είναι 340.00
 • Παραλαβή ψηφιακού υλικού και σε έντυπη μορφή (μέσω ταχυδρομείου) επιπλέον + 60.00
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Η διαδικτυακή εφαρμογή e-HACCP, εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες επαγγελματικές κατηγορίες.

Εάν δεν βρείτε τον κλάδο της επιχείρησής σας ενεργοποιημένο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για το χρόνο ανάρτησής του!

guaranty

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ e-HACCP

Το e-HACCP εγγυάται την εγκυρότητα και αξιοπιστία της Μελέτης HACCP που παραδίδει.
Εάν σε περίπτωση ελέγχου διαπιστωθεί αντικειμενική έλλειψη του συστήματος (η οποία δεν οφείλεται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωσή σας), το e-HACCP αναλαμβάνει να την καλύψει χωρίς επιπλέον κόστος.

Τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) του φωτογραφικού υλικού της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο e-haccp.org
Ευχαριστούμε τις επιχειρήσεις τροφίμων που μας έδωσαν την άδεια να φωτογραφήσουμε τον επαγγελματικό τους χώρο!

Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Καρυοφύλλης Απόστολος Χ.
Φυλής 50, Καματερό, 13451
Τηλέφωνο: 210.2322572

Cafe - Bar - Bistro
Cafe εννέα - Μπόνης Ευάγγελος
Πλατεία Αγίου Τρύφωνα, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.3033980 & 6940.290.077 
   
Το Σερραϊκόν

Παραδοσιακή Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
Αγ. Δημητρίου 222, Αγ. Δημήτριος, 17341
Τηλέφωνο: 210.9322100
E-mail: serraikon@mpougatses.gr

Green Garden

Οπωροπωλείο
ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ 9, Παλλήνη, 15351
Τηλέφωνο: 210.6032252